ESIA

Procjena uticaja na okoliš i društvo (ESIA) procjenjuje trenutne okolišne i društvene uslove na cijelom području projekta i određuje projektne aktivnosti koje mogu rezultirati uticajem na trenutačno stanje regije. ESIA definira metode izbjegavanja, ublažavanja i upravljanja tim uticajima.

ESMS – Sistem upravljanja okolišem i društvom

 

Ako želite poslati komentare ili postaviti bilo kakva pitanja, učinite to koristeći donji obrazac i jedan od naših timova će vam odgovoriti.