Projekat Vareš

Rupice

U 2017. godini kompanija je završila program dijamantskog bušenja 1.458 metara sa 8 bušotina na projektu Rupice, kako bi potvrdila historijske rezultate i prevladavanje plemenitih metala nad osnovnim metalima.

Sada, u 2020. godini, Adriatic Metals je završio preko 35 000 m istraživačkog bušenja, sa 129 bušotina, proširivši poznato područje mineralizacije i definirajući neke od najkvalitetnijih polimetalnih presretanja na globalnoj razini.

 • Ažuriran JORC 2012 resurs od 12,0 miliona tona - 79% mineralnih resursa u kategoriji naznačenih resursa
 • 32% povećanje u tonama od jula 2019. godine Maiden JORC resurs
 • Mineralizacija ostaje otvorena prema sjeveru i spuštanje prema jugu
 • Definisana dužina udara od 650 m, s prosječnom debljinom stvarne širine od oko 20 m.
 • Dozvola za eksploataciju ishodovana je u prvoj četvrtini 2021. godine

Veovača

Od preuzimanja projekta 2017. godine, izbušeno je, historijski, preko 5100 metara u 51 bušotini. Od tada Adriatic je izbušio još 33 bušotine pokrivajući gotovo 4.000 metara.

 • Ažuriran JORC 2012 mineralni resurs od 7,4Mt
 • Naznačeni resursi povećani su za 71%
 • Uključeno u “Preliminarnu studiju projekta Vareš” kao dodatak podzemnoj operaciji Rupice
 • Ranije proizvedeni koncentrat cinka, olova i barita između 1983. i 1987
 • Bušenjem na Veovači dodano je zlato i srebro u cjelokupnu procjenu mineralnih resursa
 • Mineralizacija na površini i trenutno se proteže do dubine od 200 m. Gusta mineralizacija izložena u dnu jame.
 • Potencijal rasta prema jugozapadu i sjeveru, na zapadnom dijelu Veovače i Orti, Selište i Mekuše.

 

 

Veovaca – Maiden Mineral Resource Estimate

The Mineral Resource estimate for the Veovaca deposit.

Find Out More

Click to enlarge