Pregled projekata

Koncesija za istraživanje obuhvata dva glavna napredna polimetalna projekta koji se nalaze u blizini grada Vareša, koji je oko 50 kilometara sjeverno asfaltiranim putem od Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Oba projekta, Veovača i Rupice, imali su različite stepene ranijih geoloških istraživanja i eksploatacije, a nekoliko perspektivnih nalazišta unutar postojeće koncesije za istraživanje i eksploataciju, te istraživanja unutar regije ukazuju na obećavajuće znakove koji garantuju dalja istraživanja.


Eastern Mining d.o.o. (Eastern Mining) posjeduje 100% koncesiju na sveukupnom depozitu Veovača definisanom do danas. Eastern Mining je prva kompanija koja se od kraja 1980-ih počela baviti istraživanjem depozita na području općine Vareš.

Eastern Mining je kompilirao historijske istraživačke aktivnosti za koncesiono i okolna područja te ih je unio u bazu podataka. Eastern Mining je usmjerio istraživačke aktivnosti na koncesionim područjima Rupice i Veovača, uključujući geofizičke programe (inducirana polarizacija) i bušenje na ranijim nalazištima na Veovači i ubrzao istraživanje na Rupicama. Ograničene istražne aktivnosti su završene na području koje neposredno okružuje kop Rupice.

 

 

Pogledajte naš Interaktivni 3D Model

 

Projekat Vareš

Projekt Vareš se sastoji od dva istražna lokaliteta, Veovača i Rupice, na kojima je ranije vršena eksploatacija olova, cinka i barita.

Pogledajte projekat

Regionalni izgledi

Veovaca i Rupice imaju brojne regionalne izglede s istraživackim ciljevima koji ukazuju na atraktivne tone i kvalitete.

Pogledajte projekat