Odbor za odnose sa lokalnom zajednicom

Odbor za odnose sa lokalnom zajednicom (PLC) je ključna platforma našeg angažmana i omogućava nam prikupljanje povratnih informacija te dijeljenje informacija o projektu sa našim bliskim zajednicama.

PLC osigurava postojanje stalnog foruma za dijalog između Eastern Mining-a i predstavnika zajednica iz općine Vareš i drugih općina na koje naše aktivnosti utječu. Sastanci se održavaju kvartalno.

Ciljevi PLC-a su:

  • Obavještavati i informirati članove zajednice o trenutnim i budućim projektnim aktivnostima.
  • Identificirati i omogućiti raspravu o svim pitanjima koja zanimaju ili zabrinjavaju zajednice
  • Omogućiti Eastern Mining-u da prikuplja povratne informacije i prijedloge od zajednica, kako o svojim projektnim aktivnostima, tako i o svom angažmanu i komunikaciji sa zajednicama.
  • Pripremiti i održavati planove za upravljanje izvanrednim situacijama.

PLC trenutno ima 28 članova koji predstavljaju lokalne zajednice na koje Projekat ima utjecaj, ključne institucije u općinama Vareš i Kakanj te predstavnike lokalnih nevladinih organizacija.

Kao dio Eastern Mining-ove rubrike "Living History Project", intervjuirani su članovi PLC-a i lokalne zajednice - ove intervjue možete pronaći ovdje.

Za gledanje korporativnog videa kompanije Eastern Mining.

Ukoliko imate pitanja ili komentare za PLC - kontaktirajte putem email adrese odbor@adriaticmetals.com.