Upravljanje

Adriatic Metals visoke standarde korporativnog upravljanja i etičkog ponašanja vidi kao sastavni dio uspjeha našeg poslovanja.

Odbor direktora Adriatic Metals-a odgovoran je za uspostavljanje našeg okvira politike korporativnog upravljanja. Odbor pruža višem menadžmentu nezavisne, objektivne savjete s ciljem stvaranja i održavanja vrijednosti za naše dioničare, kao i za ostale zainteresovane strane.

Odbor za okoliš, socijalnu politiku i upravljanje (ESG) pomaže Odboru u ispunjavanju njegovih nadzornih odgovornosti pregledavanjem i praćenjem svih pitanja koja se odnose na upravljanje utjecajima na radno mjesto, zajednicu ili okoliš, upravljanje odnosima sa zainteresovanim stranama te dozvolama i relevantnim regulatornim rizicima.

Naš rad se temelji na predanosti korporativnom upravljanju. Također smo predani nizu međunarodnih standarda koji slično reguliraju naš pristup, uključujući EBRD-ove provedbene zahtjeve.

Adriatic Metals ima pristup nulte tolerancije prema svim oblicima podmićivanja i korupcije, a svi naši zaposlenici i poslovni partneri moraju se pridržavati naše politike suzbijanja mita i korupcije.

Svoja plaćanja dajemo na uvid bosanskim i srbijanskim vladinim subjektima.