Dobavljači

Adriatic Metals se obavezao slijediti i provoditi zakone i propise, kao i konvencije u vezi sa načelima politike protiv podmićivanja i korupcije, u skladu sa podrškom ekonomskog razvoja Vareša, regije i države u cjelini. Stoga poduzimamo korake dajući prednost lokalnim dobavljačima roba i usluga u našim procesima nabavke i kod naših dobavljača. Također, poduzimamo mjere za promocijudostavljanja ponuda na lokalnom nivou, osiguravamo da su mogućnosti dostupne i pružamo podršku lokalnim kompanijama da učestvuju. Naša Lokalna politika nabavke detaljnije opisuje našu posvećenost u ovom području.

Očekujemo da će se svi naši dobavljači pridržavati našeg Kodeksa ponašanja, politika borbe protiv mita i korupcije i da rade u skladu s visokim standardima usluga, uključujući zdravstvenu i sigurnosnu zaštitu, zaštitu okoliša i društveni učinak.

Ako ste zainteresovani da postanete dobavljač Adriatic Metalsa, pošaljite svoje podatke putem obrasca ispod. Ako imate pitanja u vezi s našim nabavkama, obratite se na adresu procurement@AdriaticMetals.com.

 [Obrazac za registraciju - sva polja obavezna osim “email-adresa” i 'web stranica']

Podaci za kontakt osobu

Podaci o kompaniji