Korporativni video kompanije Adriatic Metals

  • general

  • 1 February 2021

Snimili smo kratki video o Projektu u Varešu u kojem smo razgovarali sa članovima lokalne zajednice i našim zaposlenicima o aktivnostima koje provodimo.