Svjetska kompanija ulaže milione u BiH: Adriatic Metals oživio Vareš i regiju

  • general

  • 26 April 2024

U mnogim slučajevima, ova korporacija pokazala je svoju namjeru da ne djeluje nepažljivo, već da poštuje i rješava probleme lokalne zajednice.

Danas Vareš stoji na ivici izuzetno svijetle budućnosti zahvaljujući projektu koji će, prema stručnjacima, transformirati ovu regiju i cijelu zemlju. Pročitajte više na: Svjetska kompanija ulaže milione u BiH: "Adriatic Metals" oživio Vareš i regiju