Žene u održivosti

  • general

  • 25 April 2024

Sanela Karić: BiH je potreban europski pravni okvir za održive investicije

Karić se obratila na prvoj Women in Adria konferenciji pod nazivom Žene u održivosti”, koja je okupila žene na vodećim pozicijama kompanija koje doprinose oblasti održivosti i inovacija u BiH

Pročitajte više o njenom izlaganju na #WomeninAdria konferenciji: Oslobodjenje