Javna rasprava za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš

  • general

  • 4 September 2020

U ponedjeljak je u Mjesnoj zajednici Borovica održana Javna rasprava za ocjenu „Studije o procjeni uticaja na okoliš, za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti u ležištu Rupice, općina Vareš.

U ponedjeljak je u Mjesnoj zajednici Borovica održana Javna rasprava za ocjenu „Studije o procjeni uticaja na okoliš, za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti u ležištu Rupice, općina Vareš.“ Uz veliki broj odaziva mještana, Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici kompanije Eastern Mining d.o.o., kao i predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, i konsultanata sa Rudarskog instituta d.d. Tuzla.

Vrijedno pomena je i činjenica da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma 30.09.2019. godine od strane kompanije Eastern Mining zaprimilo predmet za „Projekat obnove pogona eksploatacije i prerade rude olova, cinka i barita na lokaciji Veovača I, Tisovci I i Veovača II“, nakon čega je kompaniji 20.05.2020. godine uspješno izdata, već sada pravomoćna okolišna dozvola za navedene lokacije. Slijedeći prethodni primjer za dobivanje okolišne dozvole kompanija Eastern Mining pokrenula je aktivnosti i za lokaciju „Rupice“.

Uvodnom prezentacijom predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma i ujedno zamjenski član voditelja postupka za izdavanje okolišne dozvole gospodin Fetah Muhić, prisutnima je pojasnio šta ustvari predstavlja zakonski osnov u postupku izdavanja okolišne dozvole. Za izdavanje okolišne dozvole u polju rudarstva u uvjetima je predviđena izrada „Studije o procjeni uticaja na okoliš“, koju je u ovom slučaju izradila konsultantska grupa sa Rudarskog instituta d.d. Tuzla.

U prezentaciji „Studije o procjeni uticaja na okoliš“ stručnjaci iz Rudarskog instituta d.d. Tuzla navode da je osnova za njenu izradu bilo idejno rješenje eksploatacije kao i sve analize kako bi se ispitalo „nulto stanje“ područja na kome se planira podzemna eksploatacija. Nulto stanje podrazumijeva stanje okoliša u kojem se nalazi u trenutku prije nego su započete predviđene aktivnosti na eksploataciji tako da bi se mogli predivdjeti određeni uticaji.

Za više informacija o opsežnoj Studiji, cjelokupan rezime  je dostupan ovdje: https://bit.ly/3gLj7Jx

Nakon prezentacija pristupilo se diskusiji sa lokalnim stanovništvom, na koje će Projekat imati direktan  i najveći uticaj. Tako su mještani Borovice odlučili da iznesu zahtieve koje su donijeli na nedavno održanom zboru Mjesne zajednice u cilju zaštite svojih prava, za koje smatraju da se treba uzeti u obzir povodom izrade dokumentacije za Studiju. Zahtjevi se najviše tiču zaštite okoliša uz primjenu standarda EU i Zakona FBiH koji tretira ovu oblast, pitanja privatnog vlasništva, zaštite postojećih voda i vegetacije, zaštita postojećih i lokalnih puteva, kao i nesmetanog učešća u budućim javnim raspravama.
 

Sudionicima javne rasprave obratio se i zahvalio na prisustvu izvršni direktor kompanije Eastern Mining Adnan Teletović kazavši: “Da je cilj cjelokupne prezentacije bio da naši konsultanti sa Rudarskog instituta d.d. Tuzla iz prve ruke prenesu informaciju i približe lokalnom stanovništvu šta mi to zapravo radimo. Mi kao poslodavci se radujemo još boljoj suradnji sa lokalnom zajednicom, tako da upravo iz tog razloga smo u procesu osnivanja Fondacije “Adriatic Metals”, koja će dio stvorenog profita kada započne proizvodnja odvajati upravo za namjene edukacije, infrastrukture i drugih aspekata društvenog života lokalne zajednice.” Naglašeno je takođe da će u budućnosti prioritet pri zapošljavanju na samom projektu imati domaće stanovništvo, te da će se sredstva ulagati ka osposobljavanju mlade radne snage za ovakvu vrstu djelatnosti. Kada su u pitanju predstojeće aktivnosti kompanija će nastaviti sa detaljnim geološkim istraživanjima, uporedo demonstrirajući činjenicu da studije koje kompanija sprovodi na internacionalnom nivou zadovoljavaju sve najstrožije evropske i svjetske standard, iskazujući predanost ka primjerenoj implementaciji projekta.

Za kompaniju Eastern Mining od strane Rudarskog instituta d.d. Tuzla dato je priznanje o poduzimanju svih mjera da bi se obezbijedio adekvatan process eksploatacije, koji se navodi kao do sada neuobičajen za Bosnu i Hecegovinu sa aspekta kvaliteta.