Student i profesori Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta Tuzla posjetili su Eastern Mining

  • general

  • 5 June 2019

U sklopu nastavnih aktivnosti dana 27.05.2019. godine studenti završne godine Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta Tuzla (RGGF)  predvođeni Prof. dr. Dinkom Pašić-Škripić  i Prof. dr. Izetom Žigićem , te direktorom Federalnog zavoda za geologiju Akademikom prof. dr.Hazimom Hrvatovićem i šefom Odsjeka za geologiju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  Begajetom Habotom, posjetili su Eastern Mining.

Tokom terenske posjete student su imali priliku vidjeti površinsko kop željezne rude Smreka i površinski kop olova, cinka i barita na Veovači. Student su posjetili i prostorije kompanije Eastern Mining gdje su upoznati sa aktivnostima ove kompanije na području općine Vareš, načinu rada i najnovijim metodama koje se koriste. “Za studente je ovo bila veoma važna posjeta jer nisu imali priliku ranije vidjeti ovako kvalitetan pristup istraživanju ležišta mineralnih sirovina“, rekao je Akademik prof. Dr Hrvatović.

Gospodin Miloš Bošnjaković, jedan od direktora Eastern Mininga je rekao da je ovo druga posjeta studenata Eastern Mining-u te da su zadovoljni  uspostavljenom saradnjom sa studentima i profesorima RGGF Tuzla.  “Mladi  ljudi, kroz ovakve posjete, imaju priliku vidjeti rad geologa na terenu. Ponosni smo što Eastern Mining u svom timu ima kako domaće tako i međunarodne stučnjake iz ove oblasti ali i grupu mladih geologa koji imaju priliku raditi i učiti" kazao je Gdin. Bošnjaković.

Brojna pitanja studenata te pokazani interes za zaposlenje u međunarodnom timu geologa su pokazatelj da je posjeta ispunila njihova očekivanja.