Posjeta studenata Univerziteta Tuzla

  • general

  • 30 May 2022

Ugostili smo studente Univerzitet u Tuzli, sa odsjeka za Hemijsko inženjerstvo i tehnologiju, Inženjerstvo zaštite okoliša i Zaštite na radu.

Jedan od ciljeva održivog razvoja je osigurati kvalitetno obrazovanje, stoga studentima rado dajemo priliku da uče i steknu praktična znanja i iskustva. Tako smo 26.05.2022. ugostili studente Univerziteta u Tuzli, sa odsjeka za Hemijsko inženjerstvo i tehnologiju, Inženjerstvo zaštite okoliša i Zaštite na radu, upoznali ih sa fazama razvoja projekta, te uključenosti okoliša zaštite na radu i brige za zdravlje u svim fazama i procesima, a koji su naročito važni tokom faza planiranja, projektovanja i gradnje. Nakon prezentacije obišli smo našu laboratoriju, stanicu za mjerenje kvaliteta zraka, geološko odjeljenje, te teren, gdje su se mogli upoznati sa istražnim bušačkim radovima.

Studentima i odsjeku se zahvaljujemo na iskazanom interesovanju, te se radujemo našim daljim saradnjama.