Svečano otvorena poliklinika Eurofarm u Varešu

  • general

  • 30 May 2022

Ponosni smo što je jutros svečano otvorena poliklinika Eurofarm u Varešu. Kao društveno odgovorna kompanija, svoje težnje i očekivanja usklađujemo sa onima u našim zajednicama, tako da naš uticaj na njihove živote bude pozitivan.

"Ova poliklinika je rezultat partnerstva Eastern Mininga i Eurofarma, jednog od najvećih pružitelja privatne zdravstvene njege u BiH", rekao je Paul Cronin, direktor kompanije Adriatic Metals plc. Dodao je da "klinika neće samo pružati vrhunsku zdravstvenu njegu osoblju kompanije i njihovim porodicama, već i cijeloj zajednici"

Direktor Paul Cronin je izrazio zahvalnost Šukriji Huseinoviću, generalnom direktoru Eurofarma koji dijeli viziju održivih investicija i njihove primjene u svakodnevnom životu.