Izvještaj o održivosti

  • general

  • 9 June 2023

INAUGURALNI IZVJEŠTAJ O ODRŽIVOSTI

Za godinu koja je završena 31. decembra 2022. godine

Naš Inauguralni izvještaj o održivosti, Polaganje temelja, koji obuhvata naše dugotrajno uključivanje u zajednicu, društvene i ekološke rezultate kroz razvojni ciklus od razvojnog do proizvodnog procesa, kao i našu ESG viziju za budućnost kao održivog proizvođača metala sa više resursa.

Izvještaj je pripremljen u skladu sa osnovnim ESG pokazateljima, uključujući Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) i International Council on Metals & Mining (ICMM) okvire.

Pročitajte u potpunosti: Izvještaj o održivosti Adriatic Metals Plc