Informacije o aktivnostima unutar lokalne zajednice

  • general

  • 29 September 2020

U petak je u razgovoru za Radio Bobovac Aida Ahmedović, Koordinator za odnose sa lokalnom zajednicom u kompaniji Eastern Mining, prezentirala dosadašnje aktivnosti kompanije unutar lokalne zajednice, dok je Dr. sc. Jasmina Isabegović, dipl.inž.rud. sa Rudarskog instituta d.d. Tuzla, javnosti približila ideju i značaj anketiranja lokalnog stanovništva na koje Projekat ima direktan uticaj.

Jedan od uspješno uspostavljenih sistema komunikacije sa lokalnim stanovništvom u proteklih šest mjeseci je Eastern Mining „Newsletter“, bilten koji izlazi svaka dva mjeseca, usmjeren ka društveno odgovornoj strani Projekta, čija izdanja redovno dijelimo lokalnom stanovništvu u mjesnim zajednicama na koje Projekat ima direktan uticaj, uz prateći letak koji sadrži tehničke informacije.  U cilju transparentnog djelovanja oformljen je i Odbor za odnose sa lokalnom zajednicom (PLC), nezavisno tijelo koje čine predstavnici mjesnih zajednica iz različitih sfera društvenog života, radi što bolje zastupljenosti interesa lokalne zajednice.

Više o anketiranju stanovništva koje će se vršiti za 15 dana na području mjesnih zajednica: Gornja Borovica, Donja Brovica, Osredak, Pogar, Semizova Ponikva, Položac, ispričala je Dr. sc. Jasmina Isabegović, dipl.inž.rud. sa Rudarskog instituta d.d. Tuzla, konsultantske kuće koja je ujedno angažovana na izradi projektne dokumentacije Idejnog rudarskog projekta i izrade Studije uticaja na okoliš. Anketiranje će predstavljati jedinstvenu priliku da se stanovništvo upozna sa materijom Projekta, te natrag dobije odgovarajuća povratna informacija.

Više o suradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica, lokalnim stanovništvom i anketiranjem koje će se sprovesti na dobrovoljnoj bazi poslušajte u razgovoru: https://bit.ly/2EKGLJm