Direktori i Uprava

NAŠA VIZIJA I VRIJEDNOSTI

Kompanija Eastern Mining je u sklopu svog daljeg rasta i razvoja krenula u implementaciju projekta “Naša vizija i vrijednosti“.

Ponosno ističemo ono čemu mi kao kompanija težimo i po čemu želimo biti prepoznatljivi i drugačiji od ostalih. Vrijednosti definiraju način na koji mi u Eastern Mining- u želimo sarađivati jedni s drugima i sa našim zajednicama, a to pokazujemo  kroz način kako se ponašamo jedni prema drugima. Kroz svoj rad  odgovorno i predano brinemo o životnoj sredini i njenoj zaštiti. Svoje poslovanje prilagođavamo i svakodnevno  se usklađujemo sa potrebama naših zajednica. Njegovanjem i promocijom vrijednosti  pružamo priliku i osnažujemo ljude da uče i razvijaju se do svog punog potencijala. Kroz viziju i vrijednosti postičemo dobar duh i pozitivnu atmosferu ne samo u kompaniji i među zaposlenicima  već i u našim zajednicama u kojima djelujemo. Predanim radom i jasno definisanim ciljevima koračamo ka uspjehu i sami postajemo promjena koju želimo vidjeti i u drugima.