Okoliš

Adriatic Metals je posvećen zaštiti okoliša i korištenju resursa na održiv način. Pridržavamo se svoje dužnosti brige o okolišu kroz najbolje primjerene ekološke i socijalne procjene, ugrađujući ih u složene planove razvoja rudnika i operativne aktivnosti, uz rigorozne odredbe praćenja i revizije i nastojeći kontinuirano ih poboljšavati.

Ključni aspekti našeg pristupa okolišu su:

 • Predani smo praćenju standarda koje su postavili Međunarodna financijska korporacija Svjetske banke (IFC standardi rada), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD Provedbeni zahtjevi 2019.) i Ekvatorska načela.
 • Procjena uticaja na okoliš i društvo (ESIA) za projekat Vareš nam pruža temeljito razumijevanje lokalnog okoliša, potencijalnih utjecaja naših aktivnosti i kako ih se može učinkovito ublažiti. Našim ESIA postupkom upravlja međunarodna konsultantska kompanija Wardell Armstrong.
 • Naša ESIA čini osnovu za robustan sustav upravljanja okolišem i socijalnim sistemom (ESMS), koji će podržati naš cilj da djelujemo na održiv način koji eliminira, minimizira, ublažava ili nadoknađuje štetne utjercaje i maksimizira pozitivne okolišne i socijalno-ekonomske utjecaje.
 • Koristimo međunarodne tehnike najbolje prakse tokom istraživanja, razvoja i eksploatacije te usvajamo napredne tehnologije kako bismo umanjili utjecaje na okoliš.
 • Aktivno radimo na remedijaciji nasljeđenih okolišnih problema od povijesnih rudarskih aktivnosti u zajednicama domaćinima.
 • Provodimo kontinuirano praćenje stanja okoliša kako bismo omogućili utvrđivanje potencijalnih utjecaja naših operacija i provedbu odgovarajućih mjera ublažavanja. Naše praćenje obuhvaća niz pokazatelja okoliša, uključujući kvalitetu zraka, tla i vode, biodiverzitet, prašinu, buku, vibracije i upotrebu energije.
 • Naš pristup upravljanju okolišem potkrepljen je našom politikom zaštite okoliša i internom stručnošću za okoliš, jasnom odgovornošću višeg menadžmenta i nadzorom Odbora.

Među najrelevantnijim pitanjima zaštite okoliša za naše poslovanje su:

 • Voda: prepoznajemo presudnu važnost vode, uključujući zajednice u kojima poslujemo. Stoga smo predani upravljanju korištenjem vode na učinkovit i održiv način.
 • Biodiverzitet: nastojimo zaštititi lokalnu biološku raznolikost i osigurati da područja na kojima poslujemo ostanu pozitivno stanište lokalnih vrsta. Cilj nam je postići da 'nema neto gubitka' prioritetnih obilježja biološke raznolikosti ili kritičnog staništa i, gdje je to moguće, pridonijeti 'neto dobitku' biološke raznolikosti kao rezultat naših aktivnosti.
 • Klimatske promjene: svjesni smo da su klimatske promjene jedan od najvažnijih izazova s ​​kojima se danas suočava svijet. Stoga nam je cilj smanjiti naš doprinos stakleničkim plinovima, uključujući osiguravanje učinkovite upotrebe energije i resursa. Također osiguravamo da aktivno razmotrimo i planiramo rizike od klimatskih promjena na naše poslovanje te radimo sa zajednicama domaćinima i ostalim zainteresovanim stranama na izazovima povezanim s klimatskim promjenama.
 • Ostaci: jalovinom i otpadom upravljamo odgovorno u skladu sa zakonskom legislativom i međunarodnim pravilima dobre prakse.