Renovirana pruga Podlugovi - Vareš Majdan

  • general

  • 14 December 2023

Ponovno pokretanje željezničke linije Podlugovi - Vareš Majdan
koju su renovirali i osposobili za saobraćanje Adriatic Metals BH i Željeznice Federacije BiH.