Posjeta Općinskog vijeća Vareš i načelnika Općine Vareš

  • general

  • 17 May 2022

Prošle sedmice smo sa zadovoljstvom ugostili vijećnike iz Općinskog vijeća Vareš, zajedno sa načelnikom Općine Vareš, gospodinom Zdravkom Maroševićem.

Svrha posjeta je bila upoznavanje sa aktivnostima kompanije te su ovom prilikom vijećnici pored prezentacija o aktivnostima, posjetili i  lokalitet Rupica gdje su se upoznali sa građevinskim i istražnim radovima. Ovo je nastavak transparentnog pristupa zajednici.