Paul Cronin, generalni direktor Adriatic Metalsa: Planiramo još dugo pozitivno doprinositi BiH

  • general

  • 14 September 2023

"Bolje usklađivanje s međunarodnim standardima ne bi samo pružilo povjerenje zajednici i vladi u rudarsku industriju, već bi i BiH učinilo privlačnijom za međunarodne financijske institucije koje traže najviše standarde u zaštiti okoliša, integraciji s lokalnom zajednicom i korporativnom upravljanju."

Paul Cronin, generalni direktor kompanije Adriatic Metals, koja se bavi istraživanjem i eksploatacijom mineralnih resursa - cinka i olova na području općine Vareš, govorio je o dosadašnjim uspjesima kompanije, izazovima, kao i tome šta od njih možemo očekivati u budućnosti.

Pročitajte više na: Klix.ba