Novi članovi „Odbora za odnose s lokalnom zajednicom“

  • general

  • 11 November 2022

U dvorani Općine Vareš dana, 09.11.2022. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Odbora za odnose s lokalnom zajednicom.

Kao društveno odgovorna kompanija posvećeni smo povećanju transparentnosti i otvorenosti u svom radu, a Odbor s lokalnom zajednicom (PLC) je jedan od ključnih mehanizama za to. Kompanija je također svjesna važnosti blagovremene i tačne razmjene informacija sa svim zainteresiranim stranama. A kako bi se to postiglo ove sedmice je održana konstituirajuća sjednica novog saziva Odbora s lokalnom zajednicom.
PLC ključna je platforma našeg angažmana i omogućava nam prikupljanje povratnih informacija i dijeljenje informacija o projektu s našim bliskim zajednicama.
Odbor je formiran 2020. godine i za to vrijeme održali su deset sjednica, a glavni cilj je doprijeti do što šireg kruga stanovništva kako bi se upoznao s radom kompanije. Svrha odbora je dvosmjerna komunikacija, pozitivan dijalog i pronalaženje najboljih rješenja za kompaniju i lokalnu zajednicu. S obzirom na to da se članovi biraju na dvije godine, prethodnom sazivu je istekao mandat, a izabrani su novi članovi:

Jasmina Šijak – Opća biblioteka Vareš, Osman Ibrišimović – Lovačko društvo Zvijezda Vareš, Ahmed Likić – Udruženje poslodavaca Vareš, Boško Andrić – Eko turist Vareš, Aida Imamagić – MSŠ Nordbat 2 Vareš, Nihada Gondžo – Centar za socijalni rad Vareš, Faris Musa – Osnovna škola Vareš, Đejna Čizmo – MZ Vareš Majdan, Grga Vukančić – MZ Borovica, Halima Ahmedović – MZ Daštansko, Ratko Kapetanović – MZ Brgule, Edin Karamustafić – PS Vareš, Goran Selak – JKP Vareš, Nurdin Begović – MZ Vareš, Andrej Malbašić – Općina Vareš, Milijan Pašalić – MZ Pogar, Toni Petković  - MZ Pržići, Mirnesa Avdukić – ŠPD Vareš, Ilhan Klančević – UG Sportski ribolovci Vareš, Amar Selimović – Vodokom Kakanj i Ibrahim Spahić – Civilna zaštita Vareš.

Čestitke novom savezu i nadamo se dobroj i uspješnoj saradnji.