Kate Harcourt-Stručnjak za okoliš predstavlja proces ESIA

  • general

  • 18 November 2021

Kate Harcourt-stručnjak za okoliš koja već dvije godine radi sa timom na procesu Procjene uticaja na okoliš i društvo (ESIA), objašnjava šta je sve uključeno u sastavljanje ove procjene.