Održana treća sjednica Odbora za odnose sa lokalnom zajednicom

  • general

  • 1 October 2020

Odbor za odnose sa lokalnom zajednicom kompanije Eastern Mining je dana 01.10.2020. godine održao treću redovnu sjednicu.

Kompanija je za članove Odbora obezbijedila organizovan prevoz iz Vareša do Tisovaca/ Pržića, te su prije same sjednice održane u Domu kulture na Pržićima, članovi Odbora imali priliku posjetiti upravnu zgradu i upoznati se sa članovima ADT/ EM tima kao i aktivnostima kompanije.

U toku same sjednice, usvojen je Zapisnik sa prethodne (telefonske) sjednice, te su članovima Odbora ukratko predstavljene aktivnosti kompanije u prethodna tri mjeseca od strane izvršnog direktora Adnana Teletovića, ali i ostalih članova Eastern Mining-a u pogledu geoloških realizovanih aktivnosti i informacija iz okolišno – socijalnog tima.

Na zadovoljstvo kompanije uz većinski prisutan broj članova Odbora nastavljena je pozitivna i afirmativna diskusija u kojoj su sve zainteresovane strane dobile adekvatne informacije o Projektu i njegovim aktivnostima. Da postoji odlična saradnja kompanije sa lokalnom zajednicom pokazalo se i kroz angažman Udruženja žena Pržići koje su za potrebe sjednice upriličile zakusku u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Menadžment kompanije Eastern Mining se zahvaljuje članovima Odbora na odličnom odazivu, savjetima i sugestijama uz nadu da će konstruktivan dijalog biti i dalje nastavljen na opće zadovoljstvo stanovništva, lokalne zajednice i kompanije.